ZABEZPEČENÍ KVALITY

Zabezpečení QA (Quality assurance) - cílem je dohlédnout, aby zadaný produkt odpovídal projektovému zadání v odpovídající kvalitě, která je předem definována

Interní audit - vykonává certifikovaný Interní auditor - nezávislá osoba, která má za úkol zabezpečení kvality a efektivity v dané firmě.

Princip auditu - zajišťuje poradenskou činnost a pomoc pro auditované útvary i pro vedení firmy a to bez jakéhokoliv zaujetí. Pracuje s aktuálními procesy, činnostmi a postupy, které posléze analyzuje, vyhodnocuje a zlepšuje ve prospěch auditované společnosti, tak aby mohla efektivně plnit jejich cíle a vyvarovat se případným rizikům a ztrátám.

OTK - náplní práce, kterou naši techničtí kontroloři zabezpečují je:

 • tvorba dokumentace a protokolů
 • komunikace se zákazníkem, tvorba PTD
 • přejímky materiálů i mimo ČR
 • vstupní a mezioperační kontrola
 • vypracování NK-INK-NCR
 • manažerování až do následného vyřešení NCR-NK
 • vypracování PKZ
 • provádění rozměrových kontrol
 • provádění NDT - PT, MT, VT, RT, UT
 • provádění tlakových a revizních zkoušek včetně plynu
 • práce dle platných norem EN ISO
 • kontrola WPQR A WPS