TECHNICKÉ INSPEKCE

TECHNICKÉ INSPEKCE U DODAVATELŮ

Ověření souladu před dodáním zboží.
Inspekce u dodavatelů jsou činnosti dozoru nad zkouškami prováděnými v prostorách dodavatele během výroby.

Když ve fázi nákupu má investor či generální dodavatel obrovské množství položek na svůj projekt od mnoha dodavatelů po celém světě, inspekce u dodavatelů/výrobců má několik výhod, jako například:

 • Zajistí dobrý vývoj projektu;
 • Zkontroluje správnou kvalitu zařízení, produktů a komponent dodávaných dodavateli/výrobci;
 • Ověřuje shodu s požadavky příslušných mezinárodních norem nebo technických specifikací uvedených ve smlouvě;
 • Předem zkontroluje soulad s očekáváním klienta, abyste minimalizovali nebo předešli riziku dodatečných nákladů v důsledku následných poruch na místě;
 • Činnost provádíme jako nestranný subjekt a předcházíme tím střetem zájmu.

Hlavní oblasti kontroly jsou:

 • nosníky, piloty, instalace a vybavení, komponenty, materiály, tlakové zařízení, strojní zařízení, rotační zařízení, elektrická zařízení apod.

Hlavními činnostmi jsou:

 • Kontrola výkresů
 • Vizuální kontroly
 • Kontrola certifikátů
 • Dohled na zkouškami, které mají být provedené během výroby v
 • souladu s plánem zkoušek a kontrol
 • Závěrečná kontrola a přejímací zkouška u výrobce
 • Nedestruktivní testování.

Výsledkem inspekce je:

 • Nezávislá inspekční zpráva s fotodokumentací
 • Seznam kontrolovaných výkresů a technické dokumentace